fbpx
rok relacji
OPIS

Dobre relacje oparte na zaufaniu, wzajemnej wymianie zdań, empatii oraz tworzeniu środowiska przyjaznego uczniom, nauczycielom i rodzicom to, jak wiadomo, podstawa procesu edukacyjnego i zadowolenia z pracy oraz nauki w danej szkole. To z dobrych relacji rodzi się prawdziwa motywacja i chęć do wspólnego działania na rzecz szkoły.

Akcja Rok Relacji w Edukacji wpisuje się w nowoczesne potrzeby polskich szkół, potrzeby, które wykraczają poza nauczanie przedmiotowe. Chodzi o pracę nad stworzeniem społecznego kapitału szkoły, którego powstanie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dbamy o to, jak traktujemy siebie nawzajem, kiedy wiemy, w jaki sposób się komunikować i dzielić pomysłami na ulepszanie szkolnej rzeczywistości. Nie chodzi tylko i wyłącznie o organizowanie wspólnych imprez integracyjnych, ale o rzeczywiste działania na rzecz skutecznej komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi.

Kapitał społeczny szkoły jest także podstawą do zdobywania kompetencji społecznych i obywatelskich, co stanowi priorytet we współczesnej edukacji. Równie ważne w naszych działaniach jest promowanie idei związanych z kulturą organizacyjną szkoły, która stanowi o sukcesie danej placówki, sukcesie rozumianym jako stworzenie społeczności wspierającej się i uczącej się od siebie nawzajem.

Akcja Rok Relacji w Edukacji to również czas refleksji nad potrzebami nauczyciela, od którego wymaga się coraz więcej. Wspieramy nauczycieli i nauczycielki w ich oddolnych działaniach na rzecz budowania mądrych relacji, ale też w ich staraniach o godne traktowanie. Aby móc osiągnąć nasze cele, współpracujemy z wieloma świetnymi ekspertami z dziedziny edukacji, psychologii, socjologii i pedagogiki, z edukatorami z pasją i twórcami materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy do współdziałania

PATRONI
prof. nadzw. Alicja Gałązka
prof. Sylwia Jaskulska
prof. Jacek Pyżalski

DZIAŁANIA

QLTURALNA SZKOŁA

To integralna część działań prowadzonych w ramach oddolnej akcji edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Nadrzędnym celem akcji jest budowanie kapitału społecznego szkoły, ze szczególnym pokreśleniem rangi kultury emancypacyjnej szkoły, relacji, atmosfery zaufania i etosu współpracy w szkole. Akcja jest projektem non-profit. Patronat prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych, UAM, Poznań.

ERA LIDERA

To projekt non-profit, którego celem jest promowanie idei przywództwa edukacyjnego i odczarowanie mitu lidera/ liderki jako osoby pełniącej kierownicze stanowiska. Chcemy pokazać, że bycie liderem/ liderką to bardziej stan umysłu, sposób myślenia o rzeczywistości szkolnej i działania na rzecz stworzenia nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej niż pozycja zajmowana w hierarchii szkolnej. 23.09, godz. 18.30 webinarium inaugurujące.

SZTUKA RELACJI

Przez sztukę do serca! Akcja ma pomóc budować ciepłe i mądre relacje za pomocą działań artystycznych i arteterapeutycznych. Obcowanie ze sztuką pozwala uczniowi i nauczycielowi się poznać, otworzyć na siebie i swoje potrzeby, rozwijać się twórczo i poznawczo. Rola takich zajęć jest bezcenna i warto, aby każdy edukator, bez względu na grupę wiekową, którą uczy, poznał techniki pracy w klasie z wykorzystaniem rysunku, tańca, muzyki, dramy.

PUBLIKACJE

Emocje, empatia, uważność

Publikacja Roku Relacji 2021

Zdrowe relacje w szkole

Publikacja Roku Relacji 2020

Relacje, inspiracje

Publikacja Roku Relacji 2019

Jak zarządzać emocjami

Autor: Magdalena Turska