rok relacji

OPIS

Dobre relacje oparte na zaufaniu, wzajemnej wymianie zdań, empatii oraz tworzeniu środowiska przyjaznego uczniom, nauczycielom i rodzicom to, jak wiadomo, podstawa procesu edukacyjnego i zadowolenia z pracy w przypadku nauczyciela. To z dobrych relacji rodzi się prawdziwa motywacja i chęć do nauki czy wspólnego działania na rzecz szkoły.

Akcja wpisuje się w nowoczesne potrzeby polskich szkół, potrzeby, które wykraczają poza nauczanie przedmiotowe. Chodzi o pracę nad stworzeniem tzw. socjalnego kapitału szkoły, którego powstanie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dbamy o to, jak traktujemy siebie nawzajem, kiedy wiemy, w jaki sposób się komunikować i dzielić pomysłami na ulepszanie szkolnej rzeczywistości. Nie chodzi tylko i wyłącznie o organizowanie wspólnych imprez integracyjnych, ale o rzeczywiste działania na rzecz skutecznej komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. Socjalny kapitał szkoły jest także podstawą do zdobywania kompetencji społecznych i obywatelskich, co stanowi priorytet we współczesnej edukacji.

Rok Relacji to również czas refleksji nad potrzebami nauczyciela, od którego wymaga się coraz więcej. Chcemy przeprowadzić szkolenia na temat tego, jak radzić sobie np. z wypaleniem zawodowym, jak pracować z trudnym uczniem oraz skąd czerpać inspiracje do wykonywania tego pięknego, ale jakże wymagającego zawodu.

Akcja wspierana jest przez ponad 80 Ambasadorów Roku Relacji, którymi są nauczyciele, metodycy i dyrektorzy szkół w całej Polsce.

Opis Roku Relacji

Zaproszenie do współpracy

CO ROBIMY

przeprowadzamy konkursy promujące akcje

działamy lokalnie jako Ambasadorzy Roku Relacji

AMBASADORZY

Projekt Ambasadorzy Roku Relacji jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, sektorów i grup wiekowych, do doradców metodycznych, do dyrektorów szkół państwowych i prywatnych, w tym szkół językowych, a także do trenerów i coachów, którzy CHCĄ działać na rzecz budowania DOBRYCH i MĄDRYCH RELACJI w naszych szkołach.
Ambasadorem może zostać zarówno szkoła, jak i indywidulany nauczyciel.

PATRONI

prof. nadzw. Alicja Gałązka

prof. Sylwia Jaskulska

prof. Jacek Pyżalski

PUBLIKACJE

Zdrowe relacje w szkole – Publikacja Roku Relacji 2020 

Relacje, inspiracje, nauczyciele – Publikacja Roku Relacji 2019 

Na dobre i na złe, czyli jak zarządzać swoimi emocjami. Autor: Magdalena Turska

ZGŁOŚ SZKOŁĘ

Do udziału w akcji Rok Relacji w Edukacji 2.0 zapraszamy wszystkie szkoły, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkół podstawowych i średnich. Udział jest bezpłatny!

 

Zostań ambasadorem akcji RR w Twojej szkole. To z Tobą będziemy się komunikować w pierwszej kolejności.
Omów udział w akcji z dyrektorem szkoły, kolegami/koleżankami z pokoju nauczycielskiego jak i z Radą Rodziców oraz uczniami.

 

Dołącz do naszej społeczności na FB #RokRelacji >>> i dziel się pomysłami na budowanie mądrych i dobrych relacji.
Bierz udział w naszych darmowych warsztatach i webinariach.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem szkoły do akcji Rok Relacji w Edukacji 2.0. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia siebie lub szkoły. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest DOS ELTea z siedzibą w Warszawie.