KIM JESTEŚ…?

  masz duże doświadczenie jako nauczyciel, metodyk lub dyrektor szkoły

  szukasz celu zawodowego, za którym warto podążać

  pragniesz zdobywać nowe kompetencje osobiste i zawodowe

  lubisz wyzwania, nowe projekty, szukasz nowych ścieżek rozwoju

  uwielbiasz się uczyć, dzielić się pomysłami, współpracować

  chcesz tworzyć nową jakość w edukacji

KIM BĘDZIESZ…?

kimś, kto skutecznie komunikuje swoją wizję edukacji
kimś, kto jest rozpoznawalny i ceniony – w swojej instytucji i branży
kimś, kogo projekty znajdują finansowanie i granty
kimś, z kim partnerzy chcą nawiązywać współpracę
kimś, kto przyciąga klientów dla swoich produktów i usług edukacyjnych
kimś, kogo książki, blogi i artykuły się czyta
kimś, kogo vlogi i webinaria się ogląda

WŁAŚNIE DLA CIEBIE TWORZYMY…
CZEGO SIĘ NAUCZYSZ…?!
 • jak ciekawie i angażująco mówić o sprawach, które są dla ciebie zawodowo i osobiście ważne
 • jak komunikować swoje poglądy poprzez nowoczesne formy przekazu: prezentacje, vlogi, podcasty i inne
 • jak skutecznie komunikować się z zespołem, z którym pracujesz
 • jak planować swoją ścieżkę rozwoju, używając narzędzi job craftingu
 • jak świadomie i z rozmachem korzystać z narzędzi innowacyjnego myślenia
 • jak tworzyć nowe pomysły i projekty edukacyjne
 • jak inspirować innych, korzystając z narzędzi mentoringowych i teorii neuroprzywództwa
 • jak nowocześnie rozwijać współpracę i sieci kontaktów
 • jak świadomie budować swój kapitał osobisty i społeczny
 • jak być nowoczesnym edukatorem i liderem w swojej branży
dlaczego warto…?

Maximum korzyści

 • praktyczne warsztaty w małej grupie
 • inspirujące wykłady on-line, zawsze na żywo
 • unikalny networking z ekspertami
 • szybki, widoczny przyrost twoich kompetencji miękkich
 • dyplom ukończenia Akademii

Maximum wygody

 • warsztaty stacjonarnie, wykłady on-line: mniej dojazdów
 • dostęp do wszystkich materiałów i nagrań sesji na zawsze
 • kameralna grupa uczestników: uwaga ekspertów skupiona na Tobie
 • catering w cenie: coś dla ciała

Maximum wsparcia

 • indywidualna praca z każdą uczestniczką i uczestnikiem
 • spersonalizowany feedback ekspertów przy każdym zadaniu
 • stały mentoring na każdym etapie wykonywania projektu dyplomowego
 • zamknięta, ekskluzywna grupa dyskusyjna na FB
a oto cały nasz program !!

 

DATA

FORMUŁA 

LIDER MYŚLI – I …

EKSPERT

sobota
23.10
zjazd 1
[stacjonarnie]

… kreuje swoją ścieżkę rozwoju

Marta Rosińska 
dr Grzegorz Śpiewak
Beata_Niedzballa, HILLWAY Training & Consulting
piątek 
5.11
wykład 1 
[on-line]

… promuje swoje idee

dr Grzegorz Śpiewak
sobota
20.11
zjazd 2 [stacjonarnie]

… tworzy innowacje 

Jarek Chybicki, Asseco Data Systems 
piątek
3.12
wykład 2  
[on-line]

… rozumie siebie

prof. Jolanta Sujecka-Zając
sobota
11.12
zjazd 3
[stacjonarnie]

… prowadzi innych

dr Anna Brzosko
piątek
7.01
wykład 3 
[on-line]

… dzieli się 

prof. Dariusz Jemielniak
sobota
15.01
zjazd 4
[stacjonarnie]

… wspiera innych

Lilianna Kupaj
piątek
28.01
wykład 4 
[on-line]

… współpracuje

Marta Rosińska
sob  5.02
zjazd 5      
[on-line]

… działa globalnie

Marta Rosińska
piątek
18.02
wykład 5 
[on-line]

… wywiera wpływ

dr Paweł Fortuna
piątek
4.03
wykład 6 
[on-line]

… motywuje 

prof. Maciej Błaszak
sobota
19.03
zjazd 6
[stacjonarnie]

[prezentacja projektów dyplomowych]

Marta Rosińska
dr Grzegorz Śpiewak

 

AUTORZY O SWOICH SESJACH

zjazd 1:

termin: 23.10.2021

 

Beata Niedzballa

Psycholożka, trenerka biznesu, facylitatorka job craftingu

LIDER MYŚLI I – KREUJE SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU

W tej sesji:

 dowiesz się, czym jest job crafting i jak pomaga przywracać satysfakcję  z pracy i poczucie sensu

nauczysz się, jak skutecznie modelować swoją pracę, korzystając     z narzędzi job craftingu

 poznasz, jak w praktyczny i długofalowy sposób dbać o poczucie sensu  w pracy

 dowiesz się, na czym polega craftowanie zadań i relacji, i jak to robić w codziennej praktyce zawodowej

 nauczysz się, jak stworzysz osobisty plan działania w oparciu o własne zasoby, mocne strony i wizję rozwoju

wykład 1:

termin: 5.11.2021

 

dr Grzegorz Śpiewak

trener, doradca, mentor

LIDER MYŚLI I – PROMUJE SWOJE IDEE

W trakcie szkolenia nauczysz się:

jak budować naprawdę perswazyjny przekaz w swojej sesji szkoleniowej, na blogu/ vlogu czy artykule profesjonalnym

jak przekonująco komunikować kluczowe treści, korzystając z wielokrotnie sprawdzonych techniki zawodowych tricków

 jak w praktyce osiągnąć efekt mniej znaczy więcej w doborze treści i dramatycznie podnieść efektywność przekazu

 jak tworzyć atrakcyjną strukturę poprzez odpowiedni dobór metafor/ analogii i innych narzędzi retorycznych

 jak osiągnąć precyzję i wizualną elegancję przekazu

 jak skutecznie zarządzać uwagą odbiorców

ZJAZD 2:

termin: 20.11.2021

 

Jarek Chybicki

trener biznesu, coach, wykładowca akademicki

LIDER MYŚLI I – TWORZY INNOWACJE

W trakcie szkolenia:

dowiesz się, czym jest otwartość poznawcza, czym różni się innowacyjność od kreatywności i jak je stymulować

poznasz techniki pozwalające wyjść poza schematy myśleniowe

 rozwiniesz swoje kompetencje myślenia innowacyjnego w miejscu pracy

 poznasz mnóstwo technik rozwijających myślenie innowacyjne i nauczysz się je wdrażać

 przeanalizujesz kilka case studies, uczących jak myśleć innowacyjnie i wprowadzać innowacje

WYKŁAD 2:

termin: 3.12.2021

 

prof. Jolanta Sujecka-Zając

LIDER MYŚLI I – ROZUMIE SIEBIE

W tej sesji:

nauczysz się rozpoznawać 4 typy samoświadomości oraz rozumieć, jakie następstwa pociąga funkcjonowanie w każdym z nich

zastanowisz się, jak usprawniać interakcje z innymi w oparciu o model płynności funkcjonalnej Susannah Temple (1996, 2015)

odkryjesz, że kalkulacja pozwala na podejmowanie efektywnych decyzji

dowiesz się, jak rozwijać samoświadomość zawodową, tak aby wzmacniała poczucie sprawczości i odpowiedzialności

przeanalizujesz konsekwencje mówienia „językiem żyrafy” i „językiem szakala” w komunikacji interpersonalnej

 w odniesieniu do dyskutowanych treści zinterpretujesz stwierdzenie „świadomie uczymy tego, co wiemy, nieświadomie tego, kim jesteśmy (Jersild 1955)

zjazd 3:

termin: 11.12.2021

 

dr Anna Brzosko

trenerka rozwoju osobistego, wykładowczyni akademicka

LIDER MYŚLI I – PROWADZI INNYCH

W tej sesji:

poznasz koncepcję Zarządzania Sobą na Zielonej Ścieżce w procesie zarządzania innymi

 zapoznasz się i przećwiczysz na sobie model budowania zasobów osobistych człowieka EMOCJE – CIAŁO – UMYSŁ – DUCH

 nauczysz się uruchamiania zasobów osobistych w procesie grupowym

poznasz praktyczne metody komunikacji z zespołem i nauczysz się unikać pułapek w komunikacji

dowiesz się, czym są indywidualne style komunikowania i jak korzystać ze sztuki akceptacji innych

wykład 3:

termin: 7.01.2022

 

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

LIDER MYŚLI I – I DZIELI SIĘ

W tej sesji:

 Edukacja to nie wykład, to konwersacja. Jak motywować i długotrwale skłaniać do systematyczności przez współpracę? 

 Pandemia pokazała siły i słabości technologii. Jak zachować to, co się sprawdziło, jednocześnie nie tracąc tego, co stanowi fundament dobrej szkoły w tradycyjnym sensie?

 Jak uczyć przez współtwórczość? 

 Jakie strategiczne szanse i zagrożenia przynoszą dla SJO najbliższe lata? 

zjazd 4:

termin: 15.01.2022

 

Lilianna Kupaj

certyfikowana coach i mentorka

LIDER MYŚLI I – WSPIERA INNYCH

W tej sesji:

nauczysz się, jakie są kompetencje mentora i przećwiczysz je w bezpiecznych szkoleniowych warunkach

poznasz metody mentorskie i komunikacyjne

nabierzesz zdolności analitycznej oceny sytuacji i umiejętności budowania oraz podtrzymywania relacji mentor-mentorowany

poznasz strukturę spotkania mentoringowego (struktura organizacyjna, porozumienie dotyczące relacji, rozmowa edukacyjna, działania wynikające z rozmowy edukacyjnej)

dowiesz się, jaka jest struktura rozmowy mentoringowej i przećwiczysz model rozmowy mentoringowej

wykład 4:

termin: 28.01.2022

 

Marta Rosińska

trenerka edukacji, autorka podręczników

LIDER MYŚLI I – WSPÓŁPRACUJE

W tej sesji:

dowiesz się, czym jest inteligencja społeczna i sprawstwo społeczne

otrzymasz wiedzę dotyczącą procesów grupowych i pomysły, jak tę wiedzę wprowadzać do swojej praktyki zawodowej

nauczysz się, jak prowadzić szkolenia, tak aby integrować grupę szkoleniową

przećwiczysz różne typy zadań budujących procesy grupowe w trakcie szkoleń/ lekcji

nauczysz się, jak radzić sobie z trudniejszymi sytuacjami występującymi w trakcie prowadzenia szkoleń

zjazd 5:

termin: 5.02.2022

 

Marta Rosińska

trenerka edukacji, autorka podręczników

LIDER MYŚLI I – DZIAŁA GLOBALNIE

W tej sesji:

poznasz główne teorie dotyczące kapitału osobowego, moralnego, społecznego i dowiesz się, co z nich wynika dla Twojej pracy zawodowej i dla Twojego rozwoju osobistego

dowiesz się, czym jest kultura organizacyjna w miejscu pracy, jakie są jej typy i który typ warto rozwijać

dowiesz się, jak zbadać kulturę organizacyjną swojego miejsca pracy

poznasz multum praktycznych ćwiczeń i narzędzi na budowanie kapitału społecznego w szkole/ klasie

nauczysz się, jak tworzyć lekcje, wykłady, szkolenia i materiały edukacyjne promujące idee emancypacyjnej kultury szkoły, kapitału osobowego, moralnego oraz społecznego

WYKŁAD 5:

termin: 18.02.2022

 

dr Paweł Fortuna

psycholog, wykładowca, autor

LIDER MYŚLI I – WYWIERA WPŁYW

W tej sesji dowiesz się:

 dlaczego nie każdy wpływ jest manipulacją i co z tego wynika?

z jakiego powodu nie warto manipulować innymi ludźmi?

co to jest “biała perswazja”?

 jakie narzędzia wpływu budują autorytet lidera?

 jak skomponować perswazyjne “menu” w praktyce? 

 jak właściwie łączyć perswazję retoryczną z narracyjną?

WYKŁAD 6:

termin: 4.03.2022

 

prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

LIDER MYŚLI I – MOTYWUJE

W tej sesji dowiesz się:

dowiesz się dlaczego nagrody materialne mogą zabić pasję do nauki i działania

nauczysz się stymulować autonomię decyzyjną ucznia

nauczysz się budować inteligencję kulturową ucznia, w oparciu o obwody systematyzacji i empatii w ludzkim mózgu

 poznasz reguły podnoszenia kompetencji ucznia, drogą pobudzania plastyczności jego mózgu

 dowiesz się jak badania nad sieciami kory mózgowej przekładają się na wiedzę o rozwoju podmiotowości ucznia

chcesz porozmawiać z twórcami?

Marta Rosińska

E: marta@e-dos.org

T: 501 037 652

 

Grzegorz Śpiewak

E: grzegorz@e-dos.org

T: 663 556 677

cena

Jak to mówią Anglicy: the early bird catches… the best deal!

wczesna rejestracja

do 30 czerwca 2021:  4550 PLN 

rejestracja w pełnej cenie

od 1 lipca 2021: 4950 PLN  

Oferujemy rozłożenie płatności na raty – bez żadnych dodatkowych kosztów – wystarczy    

to zaznaczyć przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego