KIM JESTEŚ…?

  masz duże doświadczenie jako nauczyciel, metodyk lub dyrektor szkoły

  szukasz celu zawodowego, za którym warto podążać

  pragniesz zdobywać nowe kompetencje osobiste i zawodowe

  lubisz wyzwania, nowe projekty, szukasz nowych ścieżek rozwoju

  uwielbiasz się uczyć, dzielić się pomysłami, współpracować

  chcesz tworzyć nową jakość w edukacji

KIM BĘDZIESZ…?

kimś, kto skutecznie komunikuje swoją wizję edukacji
kimś, kto jest rozpoznawalny i ceniony – w swojej instytucji i branży
kimś, kogo projekty znajdują finansowanie i granty
kimś, z kim partnerzy chcą nawiązywać współpracę
kimś, kto przyciąga klientów dla swoich produktów i usług edukacyjnych
kimś, kogo książki, blogi i artykuły się czyta
kimś, kogo vlogi i webinaria się ogląda

WŁAŚNIE DLA CIEBIE TWORZYMY…
CZEGO SIĘ NAUCZYSZ…?!
 • jak ciekawie i angażująco mówić o sprawach, które są dla ciebie zawodowo i osobiście ważne
 • jak komunikować swoje poglądy poprzez nowoczesne formy przekazu: prezentacje, vlogi, podcasty i inne
 • jak skutecznie komunikować się z zespołem, z którym pracujesz
 • jak planować swoją ścieżkę rozwoju, używając narzędzi job craftingu
 • jak świadomie i z rozmachem korzystać z narzędzi innowacyjnego myślenia
 • jak tworzyć nowe pomysły i projekty edukacyjne
 • jak inspirować innych, korzystając z narzędzi mentoringowych i teorii neuroprzywództwa
 • jak nowocześnie rozwijać współpracę i sieci kontaktów
 • jak świadomie budować swój kapitał osobisty i społeczny
 • jak być nowoczesnym edukatorem i liderem w swojej branży
dlaczego warto…?

Maximum korzyści

 • praktyczne warsztaty w małej grupie
 • inspirujące wykłady on-line, zawsze na żywo
 • unikalny networking z ekspertami
 • szybki, widoczny przyrost twoich kompetencji miękkich
 • dyplom ukończenia Akademii

Maximum wygody

 • warsztaty stacjonarnie, wykłady on-line: mniej dojazdów
 • dostęp do wszystkich materiałów i nagrań sesji na zawsze
 • kameralna grupa uczestników: uwaga ekspertów skupiona na Tobie
 • catering w cenie: coś dla ciała

Maximum wsparcia

 • indywidualna praca z każdą uczestniczką i uczestnikiem
 • spersonalizowany feedback ekspertów przy każdym zadaniu
 • stały mentoring na każdym etapie wykonywania projektu dyplomowego
 • zamknięta, ekskluzywna grupa dyskusyjna na FB
Oto co myślą absolwentki pierwszej edycji

Thought Leader Academy to akademia na miarę XXI wieku. Zupełnie inne spojrzenie na nauczanie i rolę nauczycieli/nauczycielek i/lub lektorów/lektorek. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że edukacja w formie jak z XIX wieku skazana jest na porażkę. Nie wystarczy już tylko nauczać, narzucać własne zdanie, robić uczniom wykłady, dawać polecenia i testować. Musimy nauczyć się spojrzeć na edukację w sposób bardziej szeroki, liderski. Na Akademii uczyłyśmy się właśnie, jak podejść do edukacji w sposób nowoczesny. Łączyłyśmy teorię z praktyką i starałyśmy się wpłynąć na kształt edukacji w sposób oddolny, skoro system jako taki nieustannie zawodzi.

Kinga Zieja

Było merytorycznie, mądrze i inspirująco. Uczestnictwo w Thought Leader Academy otwiera dużo możliwości – dalszych poszukiwań, rozwoju własnego. Dało mi mnóstwo świeżych pomysłów. Podobało mi się, że każdy może przełożyć treści kursu nawłasny kontekst zawodowy i efektywnie je  wykorzystać. Zdecydowanie na plus fakt, że wychodzi się już z pewnego poziomu wiedzy i doświadczenia, co pozwala odkryć nowe ścieżki do rozwoju. Kto lubi się uczyć, wie o co chodzi Wspaniałe, mądre, profesjonalne osoby, zarówno wśród Prowadzących, jak i Uczestniczek, oby jak najwięcej tak zaangażowanych osób w edukacji.

Antonina Sażyńska

Szczegóły Programu

DATA

FORMUŁA 

LIDER MYŚLI – I …

EKSPERT

sobota
22.10.2022
10:00 – 16:30
sesja 1
[stacjonarnie]
Warszawa

… rozumie siebie

Marta Rosińska &
dr Grzegorz Śpiewak

… tworzy innowacje

dr Monika Just
sobota  
05.11.2022
10:00 – 16:30
sesja 2
[stacjonarnie]
Warszawa

… promuje swoje idee 

dr Grzegorz Śpiewak
sobota
19.11.2022
10:00 – 16:30
sesja 3
[stacjonarnie]
Warszawa

… działa globalnie

Marta Rosińska
piątek
25.11.2022
18:30 – 20:30

sesja 4
[on-line]

… zarządza różnorodnością

dr Kaja Prystupa-Rządca
piątek
09.12.2022
18:30 – 20:30

sesja 5
[on-line]

… wywiera wpływ

dr Paweł Fortuna
piątek
16.12.2022
18:30 – 20:30
sesja 6
[on-line]

… działa zwinnie

prof. Alicja Gałązka
piątek
13.01.2023
18:30 – 21:30
sesja 7
[on-line]

[prezentacje wersji wstępnych
projektu dyplomowego]

Marta Rosińska &
dr Grzegorz Śpiewak
sobota
28.01.2023
10:00 – 16:30
sesja 8
[stacjonarnie]
Warszawa

… kreuje swoją ścieżkę rozwoju

Beata Szklanny
sobota
11.02.2023
10:00 – 16:30
sesja 9
[stacjonarnie]
Warszawa

… wspiera innych

dr Liliana Kupaj
sobota
25.02.2023
10:00 – 16:30
sesja 10
[stacjonarnie]
Warszawa

… prowadzi innych

dr Anna Brzosko
sobota

11.03.2023
10:00 – 15:30
sesja 11
[stacjonarnie]
Warszawa

prezentacja projektów dyplomowych

Marta Rosińska &
dr Grzegorz Śpiewak
AUTORZY O SWOICH SESJACH

sesja 1:

termin: 20.10.2022

Marta Rosińska & dr Grzegorz Śpiewak

LIDER MYŚLI I – ROZUMIE SIEBIE

W trakcie szkolenia nauczysz się:

 poznasz koncepcję „przywództwa myśli” (‘thought leadership’) Denisse Brosseau jako wektor Twojej
ścieżki zawodowej w kolejnych latach,

 przeanalizujesz rodzaje kompetencji, które szczególnie warto rozwijać i wzmacniać jako lider w
świecie nowoczesnej edukacji,

 dowiesz się, jak rozwijać samoświadomość profesjonalną, tak aby wzmacniała Twoje poczucie
sprawczości, odpowiedzialności i wpływu.

sesja 1:

termin: 20.11.2021

dr Monika Just

LIDER MYŚLI I – TWORZY INNOWACJE

W trakcie szkolenia:

dowiesz się, czym jest otwartość poznawcza, czym różni się innowacyjność od kreatywności i jak je stymulować

poznasz techniki pozwalające wyjść poza schematy myśleniowe

 rozwiniesz swoje kompetencje myślenia innowacyjnego w miejscu pracy

 poznasz mnóstwo technik rozwijających myślenie innowacyjne i nauczysz się je wdrażać

 przeanalizujesz kilka case studies, uczących jak myśleć innowacyjnie i wprowadzać innowacje

sesja 2:

termin: 05.11.2022

dr Grzegorz Śpiewak

trener, doradca, mentor

LIDER MYŚLI I – PROMUJE SWOJE IDEE

W trakcie szkolenia nauczysz się:

jak budować naprawdę perswazyjny przekaz w swojej sesji szkoleniowej, na blogu/ vlogu czy artykule profesjonalnym

jak przekonująco komunikować kluczowe treści, korzystając z wielokrotnie sprawdzonych techniki zawodowych tricków

 jak w praktyce osiągnąć efekt mniej znaczy więcej w doborze treści i dramatycznie podnieść efektywność przekazu

 jak tworzyć atrakcyjną strukturę poprzez odpowiedni dobór metafor/ analogii i innych narzędzi retorycznych

 jak osiągnąć precyzję i wizualną elegancję przekazu

 jak skutecznie zarządzać uwagą odbiorców

sesja 3:

termin: 19.11.2022

Marta Rosińska

trenerka edukacji, autorka podręczników

LIDER MYŚLI I – DZIAŁA GLOBALNIE

W tej sesji:

poznasz główne teorie dotyczące kapitału osobowego, moralnego, społecznego i dowiesz się, co z nich wynika dla Twojej pracy zawodowej i dla Twojego rozwoju osobistego

dowiesz się, czym jest kultura organizacyjna w miejscu pracy, jakie są jej typy i który typ warto rozwijać

dowiesz się, jak zbadać kulturę organizacyjną swojego miejsca pracy

poznasz multum praktycznych ćwiczeń i narzędzi na budowanie kapitału społecznego w szkole/ klasie

nauczysz się, jak tworzyć lekcje, wykłady, szkolenia i materiały edukacyjne promujące idee emancypacyjnej kultury szkoły, kapitału osobowego, moralnego oraz społecznego

SESJA 4:

termin: 25.11.2022

dr Kaja Prystupa-Rządca

LIDER MYŚLI I – ZARZĄDZA RÓŻNORODNOŚCIĄ

W tej sesji:

dowiesz się, dlaczego z jednymi „nadajemy na tych samych falach”, a z innymi  „jest nam pod górkę” z perspektywy różnic w systemach wartości, zgodnie z  modelem Spiral Dynamics;

 okryjesz, które systemy wartości są Ci bliskie, a które są „w strefie odrzucenia”, by móc na nowo przyjrzeć się komunikatom, które pojawiają się w trakcie Twoich zajęć;

poznasz metody motywowania uczniów zgodnie z poszczególnymi systemami Spiral Dynamics;

poznasz techniki komunikacji w trudnych sytuacjach z perspektywy różnych systemów wartości

SESJA 5:

termin: 09.12.2022

dr Paweł Fortuna

psycholog, wykładowca, autor

LIDER MYŚLI I – WYWIERA WPŁYW

W tej sesji dowiesz się:

 dlaczego nie każdy wpływ jest manipulacją i co z tego wynika?

z jakiego powodu nie warto manipulować innymi ludźmi?

co to jest „biała perswazja”?

 jakie narzędzia wpływu budują autorytet lidera?

 jak skomponować perswazyjne „menu” w praktyce? 

 jak właściwie łączyć perswazję retoryczną z narracyjną?

SESJA 6:

termin: 16.12.2021

Prof. Alicja Gałązka

psychoterapeutka, psycholog, językoznawca, licencjonowany coach

LIDER MYŚLI I – DZIAŁA ZWINNIE

W tej sesji:

na czym polega zarządzanie w oparciu o model AGILE;

 jak tworzyć i pracować zespoły bez scentralizowanej władzy;

 jakie są innowacyjne formy współpracy oraz relacji interpersonalnych w organizacji;

 jak rozwijać i doskonalić umiejętności komunikacji, współpracy i kompetencji interpersonalnych zgodnie z zasadami Agile;

 jak motywować pracowników metodami Agile.

sesja 7:

termin: 13.01.2023

Marta Rosińska & dr Grzegorz Śpiewak

PREZENTACJE WERSJI WSTĘPNYCH PROJEKTU DYPLOMOWEGO

Sesja 8:

termin: 28.01.2023

Beata Szklanny

Psycholożka, trenerka biznesu, facylitatorka job craftingu

LIDER MYŚLI I – KREUJE SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU

W tej sesji:

 dowiesz się, czym jest job crafting i jak pomaga przywracać satysfakcję  z pracy i poczucie sensu

nauczysz się, jak skutecznie modelować swoją pracę, korzystając     z narzędzi job craftingu

 poznasz, jak w praktyczny i długofalowy sposób dbać o poczucie sensu  w pracy

 dowiesz się, na czym polega craftowanie zadań i relacji, i jak to robić w codziennej praktyce zawodowej

 nauczysz się, jak stworzysz osobisty plan działania w oparciu o własne zasoby, mocne strony i wizję rozwoju

SESJA 9:

termin: 11.02.2023

dr Lilianna Kupaj

certyfikowana coach i mentorka

LIDER MYŚLI I – WSPIERA INNYCH

W tej sesji:

nauczysz się, jakie są kompetencje mentora i przećwiczysz je w bezpiecznych szkoleniowych warunkach

poznasz metody mentorskie i komunikacyjne

nabierzesz zdolności analitycznej oceny sytuacji i umiejętności budowania oraz podtrzymywania relacji mentor-mentorowany

poznasz strukturę spotkania mentoringowego (struktura organizacyjna, porozumienie dotyczące relacji, rozmowa edukacyjna, działania wynikające z rozmowy edukacyjnej)

dowiesz się, jaka jest struktura rozmowy mentoringowej i przećwiczysz model rozmowy mentoringowej

SESJA 10:

termin: 25.02.2023

dr Anna Brzosko

trenerka rozwoju osobistego, wykładowczyni akademicka

LIDER MYŚLI I – PROWADZI INNYCH

W tej sesji:

poznasz koncepcję Zarządzania Sobą na Zielonej Ścieżce w procesie zarządzania innymi

 zapoznasz się i przećwiczysz na sobie model budowania zasobów osobistych człowieka EMOCJE – CIAŁO – UMYSŁ – DUCH

 nauczysz się uruchamiania zasobów osobistych w procesie grupowym

poznasz praktyczne metody komunikacji z zespołem i nauczysz się unikać pułapek w komunikacji

dowiesz się, czym są indywidualne style komunikowania i jak korzystać ze sztuki akceptacji innych

sesja 11:

termin: 11.03.2022

Marta Rosińska & dr Grzegorz Śpiewak

PREZENTACJA PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH

chcesz porozmawiać z twórcami?

Marta Rosińska

E: marta@e-dos.org

T: 501 037 652

 

Grzegorz Śpiewak

E: grzegorz@e-dos.org

T: 663 556 677

cena

Jak to mówią Anglicy: the early bird catches… the best deal!

wczesna rejestracja

do 31 lipca 2022:  4550 PLN 

rejestracja w pełnej cenie

od 1 sierpnia 2022: 4950 PLN  

Oferujemy rozłożenie płatności na raty – bez żadnych dodatkowych kosztów – wystarczy    

to zaznaczyć przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego