fbpx

DR ANNA BRZOSKO

Trener rozwoju osobistego, doradca i edukator

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, specjalistka w dziedzinie zarządzania różnorodnością.  Certyfikowany trener, coach i mówca John Maxwell Team, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła elitarny program doktorancki organizowany przez International Council for Small Business oraz studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Jej praca doktorska dotyczyła kulturowych uwarunkowań adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach. Praca pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta. 

 Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą
i talentami” oraz „Zarządzanie wiekiem i różnorodnością” dla studentów studiów podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK. 

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów z zakresu rozwoju osobistego. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty, zarządzanie talentami, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, ustalanie planów, celów i strategii, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć.

W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału
u dzieci i młodzieży. Prowadzi szereg projektów skierowanych do nauczycieli i edukatorów oraz uczniów na wszystkich poziomach nauczania. W swojej pracy wykorzystuje szereg narzędzi diagnostycznych m.in.: Kwestionariusz Preferowanych Aktywności. Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. Współautorka książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015) oraz „POKOLENIE Y” (wyd. Flashpoint, 2016). Master RMP i RSMP – Profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile. Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych.

W teście Instytutu Gallupa posiada takie talenty jak: Maksymalista, Rozwijanie Innych, Aktywator, Bliskość, Komunikatywność. W teście Standout Marcusa Buckinghama ma rolę: Opiekun i Stymulator.

 

Specjalizacja w pracy indywidualnej:

  • Jak dobrze wybrać, by realizować pasje? – identyfikacja preferowanych obszarów aktywności
    i osobistych talentów pomagających w wyborze odpowiedniej szkoły na poziomie ponadpodstawowym / wyższym. Diagnoza w oparciu o Kwestionariusz KPA, Kompas Kariery CROWN, RMP oraz metodykę Talentów Instytutu Gallupa.
  • Diagnoza potencjałów uczenia się – odkrycie i zrozumienie indywidualnego stylu uczenia się oraz określenie efektywnej strategii uczenia się w oparciu o identyfikację dominującej półkuli mózgowej, piramidy percepcji i profilu lateralnego.
  • Moje talenty na Zielonej Ścieżce – odkrycie swoich kluczowych talentów i ukierunkowanie na budowanie pasji w życiu zawodowym w oparciu o metodykę Talentów Instytutu Gallupa.