fbpx

PROF. UAM DR HAB. MACIEJ BŁASZAK

kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy) i Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja).

Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych.

Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness.

Prywatnie tato Julii, Tosi, Mileny, Olgi, Jasia i Jerzyka.