fbpx

 

Lucyna Myszka-Strychalska 

Lucyna Myszka-Strychalska, związana jest z Zakładem Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznawaniu. Jej zainteresowania badawcze zogniskowane są wokół szerokorozumianej młodzieży, trudności okresu dojrzewania, dylematów tożsamościowych oraz partycypacji w przestrzeni społeczno-kulturowej. Szczególnemu oglądowi poddaje ona młodych ludzi planujących swoją przyszłość zawodową i ich ukierunkowania w karierze. Lucyna Myszka-Strychalska pracuje również na stanowisku socjoterapeutki. W swojej pracy z młodzieżą zwraca uwagę przede wszystkim na budowanie relacji i motywowanie jej do podejmowania wysiłku na rzecz własnego rozwoju poprzez wzmacnianie poczucia własnego sprawstwa. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów, by zajęcia były efektywne i angażujące, a uczniowie czuli się ważni, potrzebni i wysłuchani.