fbpx

PROF. JOLANTA SUJECKA-ZAJĄC

profesor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Romanistyki UW. Zajmuje się badaniami związanymi z glottodydaktyką w jej interdyscyplinarnym kontekście m. in. współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego, rolą i znaczeniem strategii ( w tym zwłaszcza strategii metapoznawczych) dla podniesienia skuteczności procesu dydaktycznego, miejscem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i dokumentów europejskich w organizacji kształcenia językowego.

W najnowszych badaniach w sposób szczególny analizuje problematykę uczenia się i wspierającą rolą nauczyciela dla uczenia uczenia się (ang. Learning to learn, fr. Apprendre à apprendre). Zagadnienia te znalazły swoje kluczowe miejsce w monografii „Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej” (2016, Wyd. Werset).

Autorka licznych artykułów w czasopismach krajowych i  zagranicznych w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych oraz autorka podręczników i materiałów dydaktycznych do nauki języka francuskiego jako obcego.