fbpx

Abstrakty sesji (wg kolejności w programie)

Bez tego ani rusz, czyli jak pozytywna edukacja pomaga rozwijać potencjalność psychologiczną ucznia i nauczyciela.

 • prof. Alicja Gałązka

Strategie z zakresu psychologii pozytywnej wykorzystywane w pozytywnej edukacji to przede wszystkim identyfikacja i rozwój mocnych stron i potencjału każdego ucznia i nauczyciela oraz wizualizacja najlepszej wersji własnego „self”. Analiza mocnych stron ucznia stwarza podstawy tzw „edukacji serca”. Przeprowadzone metaanalizy wskazują na istotny wpływ działań opartych o zasady psychologii pozytywnej na wzrost poczucia dobrostanu uczniów oraz obniżenie coraz częściej obserwowanych u dzieci symptomów depresji i zaburzeń lękowych. Badania wskazują również na wzrost poziomu kreatywności u uczniów, rozwój inteligencji emocjonalnej oraz lepsze wyniki w nauce. Uczniowie wykazują większy poziom zaangażowania, ciekawości poznawczej i chęci do uczenia się (Fisher, 2015). W czasie interaktywnej prezentacji omówione zostaną teoretyczne podstawy programu „pozytywna edukacja” pozwalającego na rozwój kapitału psychologicznego każdego ucznia oraz praktyczne techniki i strategie, które można zaimplementować w swoja praktykę dydaktyczna.

Cisza na morzu, czyli jak relacyjnie okiełznać głośną grupę.

 • Magdalena Adaś

Czy pracujesz z grupą, która jest głośna? Czy czasami odczuwasz obawę, a nawet lęk przed kolejnymi zajęciami z nią? Wielu z nas nauczycieli tak ma! Praca w hałasie jest męcząca. Często wyzwala trudne emocje zarówno u nauczycieli, jak i u uczniów. Obie strony mogą w takiej sytuacji odczuwać dyskomfort i bezradność. Jakimi sposobami możemy ‘dotrzeć’ do grupy generującej hałas przyjmując za punkt wyjścia ATMOSFERĘ na zajęciach sprzyjającą tworzeniu się RELACJI. Podczas tej sesji: poznasz pomysły na ciekawe aktywności lekcyjne budujące relacje w klasie, poznasz tricki na wyciszanie i aktywizowanie swojej żywej grupy, doświadczysz tego, w jaki sposób element zaskoczenia, praca grupowa w połączeniu z muzyką, ruchem i rytmem wpływa na atmosferę zajęć i budowanie naszych relacji z uczniami.

Nowa szkoła, czyli jak zmianę edukacji można zacząć przy tablicy.

 • Anna Szulc

Nowa szkoła – jest tytułem mojej książki, którą wydało Wydawnictwo NATULI wiosną tego roku. Nowa szkoła, jest potrzebą współczesnego świata, by edukacja, która przyczyniła się do niespotykanego rozwoju cywilizacyjnego, dostosowała warunki uczenia się uczniów do czasów, w których żyjemy i czasów, w których żyć będą współcześni uczniowie. W czasie spotkania opowiem o tym, co jest powodem trudności skutecznych zmian w polskiej szkole, ale też o tym, jakie możliwości daje wiedza neuronauk oraz umiejętność empatycznej komunikacji, by uczenie się było efektywne i było powodem satysfakcji, zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela.

Mów do mnie miękko, czyli jak wpływać pozytywnie na siebie i innych używając metamodelu językowego

 • Anna Nakonieczna

Metamodel używa języka, by rozjaśnić komunikaty. Jest narzędziem do lepszego zrozumienia tego co mówimy i słyszymy. Łączy język z doświadczeniem i uzupełnia brakujące informacje. Podczas prezentacji pokażę jak odwrócić i rozwikłać dokonanych w języku generalizacji, zniekształceń czy usunięć. Metamodel pomoże nam usprawnić naszą komunikację z innymi, jak również ułatwi radzenie sobie z własnymi przekonaniami i krytykiem wewnętrznym.

Szkolne stresory, czyli samoregulacja w praktyce.

 • Agnieszka Piskozub-Piwosz

Samoregulacja, czyli zarządzanie energią i napięciem. Po co? Aby lepiej się czuć. Czemu to ważne w szkole? Tylko gdy dobrze się czujemy, możemy się naprawdę uczyć i rozwijać. Co nam w tym przeszkadza? Co ułatwia? Krótkie warsztaty na temat Self-Regu w pigułce. Czym są stresory? Czy trzeba je wszystkie eliminować? Jakimi narzędziami dysponuje nauczyciel, który chce pomóc dzieciom w samoregulacji? Czy dzieci mogą zrobić to same? A może powinny? Wreszcie: różnica między samoregulacją i samokontrolą, czyli kiedy sami sobie strzelamy w kolano, starając się za bardzo.

“Energooszczędny nauczyciel, czyli jak zadbać o swoją moc nie tylko w czasie lekcji”.

 • Aleksandra Kiełtucka

Energia nauczyciela jest jednym z naszych najcenniejszych zasobów, ponieważ, w przeciwieństwie do czasu, wiedzy czy uśmiechu, raz (z)użyta – nie uzupełnia się samoistnie. Dlatego warto gospodarować nią w sposób rozważny, uważny i celowy. Jeśli w porę nie zauważymy wokół siebie okoliczności, które bezzwrotnie pobierają z nas energię, i nie wyeliminujemy ich ze swojego otoczenia, zastępując takimi, które uzupełniają energię i dodają mocy – szybko osiągniemy dołek energetyczny, przejściowy lub stały. Podczas mojej sesji nauczymy się jak racjonalnie wydatkować energię w pracy nauczyciela, chronić jej zasoby, przeprowadzimy bilans energetyczny swojego dnia i tygodnia oraz poszukamy, bądź stworzymy sobie sami alternatywne źródła energii emocjonalnej, fizycznej, duchowej mentalnej i werbalnej w swoim otoczeniu. Przyjdź, posłuchaj, dodaj sobie mocy i naucz się ją (re)generować. Tym razem dla siebie.

Nauczyciel-szef, czyli jak być skutecznym liderem w klasie.

 • Szczepan Zakrzewski

Spotkanie (sesja) ma na celu dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu efektywnego przeprowadzania służbowych spotkań z rodzicami. Jest to też okazja do doskonalenia umiejętności kreowania wizerunku w kontekście praktycznego wykorzystania w realnych warunkach szkolnych. Po spotkaniu uczestnicy będą potrafili zachować profesjonalne relacje stwarzając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa rodziców i uczniów w relacjach służbowych w nauczycielem. Będą potrafili wzmacniać swój autorytet i chronić swoje interesy nawet w sytuacjach trudnych. Nauczą się jak budować swoją pozycję w trakcie zebrań i efektywnie poprowadzić spotkania w kontekście pozytywnego wyniku i zaangażowania uczestników.

Uwaga, koncentracja! czyli praktyczne metody na okiełznanie roztargnienia i stresu na lekcji z dziećmi.

 • Sonja Górniak

Współczesne dzieci od najmłodszych lat wystawione są na działanie czynników, które utrudniają mózgowi rozwinięcie funkcji odpowiedzialnych za koncentrację i radzenie sobie ze stresem. Na szczęście, można wesprzeć ten proces poprzez świadome wprowadzenie do klasy prostych i efektywnych zadań z zakresu uważności, oraz poprzez budowanie przyjaznej i wspierającej atmosfery w klasie. W trakcie sesji zaprezentowane zostaną proste ćwiczenia, które można bez przygotowań zastosować w swojej klasie już następnego dnia, a także zastanowimy się nad długofalowym procesem budowania dobrych wzajemnych relacji między uczniami, i uczniami a nauczycielem.

Duże emocje, czyli jak efektywnie pracować z emocjami dorosłego ucznia.

 • Anna Barbarska

Czy uczniowie dorośli też potrzebują wsparcia emocjonalnego ze strony nauczyciela? Czasem potrzebują go nawet więcej niż dzieci. Nauczyciele pracujący z osobami dorosłymi niejednokrotnie muszą wcielać się w rolę przyjaciela, czy nawet psychoterapeuty, szczególnie gdy w grę wchodzą silne emocje. W trakcie indywidualnych zajęć lub zajęć w małych grupach, uczniowie mają tendencję do otwierania się i opowiadania o życiu prywatnym. Jeśli wydarzeniom dnia codziennego towarzyszy dobre samopoczucie, łatwo jest zaangażować ich w różnorodne zadania. Co jednak gdy plan zajęć burzy ekscytacja lub podniecenie przed randką? Jak poradzić sobie z dorosłym w euforii, przepełnionym entuzjazmem przed ważnym debiutem? Prawdziwe wyzwanie zaczyna się w momencie poważnych życiowych kryzysów, jak problemy zawodowe czy rodzinne, kiedy stykamy się z frustracją, rozczarowaniem albo przygnębieniem, a nasz ulubiony kursant staje się złośliwy i obrażony. Wszystkie te emocje, na które napotykamy w trakcie zajęć można jednak przekuć w prawdziwy językowy sukces.

Mózg karmiony relacjami, czyli jak relacje wpływają na proces uczenia się.

 • Anna Gębka-Suska

Skuteczne metody nauczania, doskonali nauczyciele i świetne szkoły nie są cechą wyłącznie XXI wieku. W przeszłości również istnieli wielcy pedagodzy, którzy tworzyli wspaniałe koncepcje wychowawcze i odnosili sukcesy dydaktyczne. Natomiast XXI wiek przyniósł jedną istotną innowację – dzięki coraz większym możliwościom zaglądania do ludzkiego mózgu, coraz lepiej rozumiemy DLACZEGO koncepcje Korczaka, Freineta czy Montessori są skuteczne. Podczas sesji przedstawione zostanie 5 warunków, które według badań nad mózgiem, muszą być koniecznie spełnione, aby proces uczenia się mógł przebiegać optymalnie. Tak, tak, warunki te dotyczą relacji.

Wkręć mnie, czyli jak uczyć dzieci przez doświadczenie.

 • dr Marta Kotarba

Najpierw zanurz ucznia w doświadczeniu, a następnie zachęć do refleksji tak, aby rozwijać nowe umiejętności, postawy, czy sposoby myślenia (Lewis & Williams, 1994). Uczenie się możemy wyobrazić sobie jako sekwencję powtarzających się etapów, z których kluczowym jest konkretne doświadczenie czy przeżycie ucznia, które potem poddawane jest refleksji. Każde nowe doświadczenie ma wpływ na kolejne. Tak tworzy się wewnętrzne “rusztowanie wiedzy”. Zapraszam do wspólnej podróży, podczas której będziemy przemierzać ścieżki modelu „learning through reflection on doing”. Podczas naszej wędrówki spotkamy innych podróżnych – D. Kolba, J. Piageta, J. Dewey’a, K. Lewina, czy C. Junga, z którymi zamienimy słówko, albo dwa… Warsztat będzie miał charakter praktyczny – uczestnicy będą mogli zaplanować cykl lekcji z użyciem omawianego modelu, a dla chętnych przewidziane jest nawet sprawdzenie, który moment cyklu jest ich naturalną strategią uczenia się.

Emosapiens w akcji, czyli jak działać w klasie pełnej nastoletnich emocji.

 • Marta Florkiewicz-Borkowska

Codziennie spotykamy w klasie nastolatków, którymi targają różne uczucia i stany emocjonalne. Najczęściej w ogóle nie mamy na to wpływu, z czego one wynikają, ale często podczas zajęć między innymi wychowawczych możemy dać szansę naszym uczniom, aby je z siebie wyrzucili na zewnątrz. Podczas naszych warsztatów uczestnicy znajdą się w roli uczniów i na własnej skórze wezmą udział w dwóch aktywnościach uruchamiających pracę z emocjami, ułatwiających ich zrozumienie i otwarcie na siebie oraz na drugiego człowieka. Sesja bardzo twórcza i praktyczna oparta o refleksję. Z powodu ograniczeń czasowych również bardzo zdyscyplinowana. Dla nauczycieli uczących uczniów w wieku 13-16 lat.

Raz dwa trzy teraz TY, czyli jak metodologia FRIS pomoże Ci poznać siebie.

 •  Iza Borkowska
Czy Partnerowi łatwiej budować dobre relacje z uczniami niż Badaczowi? Czy dla Wizjonera utrzymanie dyscypliny w klasie jest większym wyzwaniem niż dla Zawodnika? Czy oczekiwania Badacza wobec uczniów będą podobne do oczekiwań Wizjonera? Niezależnie od tego, czy jesteś Partnerem, Badaczem, Zawodnikiem lub Wizjonerem – wyzwania, które stawia przed Tobą szkoła, są podobne, jednak to, jak podejdziesz do realizacji swoich zadań, będzie w dużym stopniu uzależnione od twojego preferowanego stylu myślenia. Warsztat będzie okazją do tego, aby przyjrzeć się sobie, dostrzec mocne strony wynikające z indywidualnego stylu myślenia, ale też zobaczyć, które działania, w zależności od indywidualnych preferencji poznawczych, będą wymagały od nas więcej wysiłku przy realizacji zamierzonych celów.

Język mniej obcy, czyli jak poprzez relacje pokonać obcość języka obcego. 

 • Grzegorz Śpiewak

Czy możemy kiedykolwiek stworzyć warunki, dzięki którym polskie przedszkolaki będą wchodzić w autentyczne interakcje w języku obcym w różnorodnych, typowych sytuacjach i kontekstach komunikacyjnych…? I to bez przeprowadzki z maluchem za granicę…? Aby to sprawić, musimy spojrzeć bez uprzedzeń na cele wczesnej edukacji językowej, w tym zwłaszcza na nowoczesne pojęcie tzw. funkcjonalnej dwujęzyczności. Pokażę, jak bardzo różni się ono od tradycyjnego, przestarzałego i nadambitnego pojęcia „osoby dwujęzycznej”. I jak to nowe pojęcie możemy praktycznie wykorzystać tu i teraz, w polskim przedszkolu. A także jak przy jego pomocy zmobilizować dotychczas niewykorzystane zasoby, którymi są – oprócz nauczycieli języka obcego – wszyscy ważni dorośli w życiu dziecka: rodzice, dziadkowie, opiekunki, a zwłaszcza wychowawcy przedszkolni.

Tylko jak uruchomić potencjał tych wszystkich ważnych Dużych?! Sympatycy #Roku Relacji już się pewnie domyślają. W trakcie sesji pokażę w szczegółach, co odpowiednie relacje między Dużymi i małymi, a także między samymi Dużymi, mogą zdziałać w edukacji językowej, na podstawie zdumiewających wyników pilotażu innowacyjnego, ogólnopolskiego projektu językowego, który mam zaszczyt współtworzyć.

Z pewną dozą empatii, czyli jak rozwijać empatię u siebie i uczniów.

 • Katarzyna Sochacka, Katarzyna Wiącek

Czy w edukacji jest miejsce na emocje, uczucia i empatię? Jakie emocje mogą pojawiać się w szkole, a jakie nie powinny? W jaki sposób rozwijać empatię u uczniów? Czy nauczyciele również powinni pracować nad byciem empatycznym? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na nasz warsztat. Podczas sesji dowiesz się do czego służą emocje i jak je rozpoznawać, poznasz różne poziomy empatii, a także uzyskasz gotowe ćwiczenia do pracy nad empatią. Będzie sympatycznie i empatycznie.

OD KONTROLI DO AUTOMOTYWACJI – o osobliwej roli „relacji” w budowaniu trwałej i długofalowej motywacji uczniów.

 • Witold Machlarz

Warunkiem efektywności pracy nauczyciela jest szereg ważnych kompetencji. Musimy posiadać wiedzę ekspercką z nauczanego przedmiotu, znać różnorodne metody i techniki nauczania i co niezwykle istotne skutecznie motywować uczniów do nauki. Szkoła instytucjonalnie wyposażona jest w narzędzia, które mają na celu motywowanie uczniów do osiągania najlepszych wyników w nauce: sprawdziany, oceny, egzaminy, różnego rodzaju systemy nagród i kar, pochwał, wyróżnień, uwag, nagan. Stosuje się również regulaminy przedmiotowe, kontrakty klasowe, systemy punktowe i inne metody i techniki, których nadrzędnym celem jest motywacja ucznia. Powstaje jednak pytanie na ile te rozwiązania są skuteczne, jak mądrze z nich korzystać, czy istnieją alternatywne rozwiązania i w jakich obszarach interakcji nauczyciel-uczeń poszukiwać tych rozwiązań. Zapraszam na moją sesję podczas Konferencji „Re(WE)lacje II”, gdzie podzielę się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w skutecznym budowaniu motywacji wewnętrznej ucznia.

Jak ugryźć rodzica, czyli praktycznie o współpracy na linii nauczyciel-rodzice.

 • Joanna Krzemińska, Monika Bem

Warsztat poświęcony budowaniu pozytywnych relacji z rodzicami. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak i po co próbować „dogadać się” z uczniowskimi opiekunami. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie: jak radzić sobie z trudnym rodzicem?

Dodatkowym celem spotkania będzie pokazanie narzędzi, dzięki którym praca z rodzicami może stać się łatwiejsza. Nie mamy gotowej recepty, na to, jak ugryźć rodzica, ale możemy się wspólnie inspirować.

Planuj relacje, czyli jak pomysłowo przemycać ćwiczenia na budowanie relacji w edukacji nastolatków i dorosłych.

 • Marta Rosińska

Sesja praktyczna o tym, jak ciekawie i z głową planować lekcje, tak aby pojawiały się w nich ćwiczenia na budowanie relacji pomiędzy uczniami i nauczycielem. Będzie m.in. o budowaniu zespołu klasowego, samoświadomości uczniów i ich mocnych stron, klasowych negocjacjach, wspólnych edukujących wygłupach klasowych i promowaniu kreatywności. Pokażę jak przy tym wszystkim ćwiczyć język obcy w mowie i piśmie 😊

Źródła siły wewnętrznej nauczyciela – praktycznie i na temat.

 • dr hab. Joanna Femiak
Myślisz, że masz dużą grupę? Zapraszam na wykład opowiem o swoich doświadczeniach w pracy ze 120 studentami, stresie, monologu wewnętrznym i złotych zasadach, które pozwalają przetrwać (mam nadzieję) każdemu nauczycielowi.